Congres Strijdigheden 2, 25 mei 2018

Sprekers_

Waardevolle tweede editie congres Strijdigheden

Op vrijdag 25 mei vond op hogeschool Saxion de tweede editie plaats van congres Strijdigheden, het jaarlijkse Nederlandse congres over conflictarcheologie. De belangstelling voor het onderwerp neemt, gezien het stijgende aantal congresbezoekers, toe. Het congres groeit uit tot een contactdag voor alle betrokken partijen. Het bestuur kijkt terug op een waardevolle en geslaagde dag.

Eerste uitkomsten

De Stichting ACOO hecht veel waarde aan het oppakken en delen van signalen uit de praktijk. Succesvolle elementen van vorig jaar, zoals ruime tijdsblokken voor plenaire discussie, zijn daarom gebleven. Zo werd duidelijk waarover in het hele werkveld consensus bestaat, maar ook waarover nog onduidelijkheden zijn, zoals: wat is de rol van de RCE, of: hoe steekt de regelgeving rond berging van vliegtuigwrakken in elkaar en welke dilemma’s kom je tegen in de archeologie van een recent en nog zeer traumatisch conflict en wat is de implicatie daarvan voor oudere conflicten?

Dit jaar was een aantal zaken anders dan bij de vorige editie. Zo lag de focus niet meer uitsluitend op WOII. En het programma werd nog maar voor een derde door het bestuur ingevuld. Twee derde werd via een call for papers in twee andere thema’s ondergebracht. De congresbundel werd uitgebreid met artikelen van niet-sprekers en tenslotte werd bijdrage voor de sprekers dit jaar omgezet een symbolisch bedankje en een substantiële donatie aan War Child.

Uit de eerste sessie Van wie is het slagveld? kwam bij de presentatie van keynote-speaker Monique Brinks de bewustwording van het leed, dat oorlog en conflict nu eenmaal in zich dragen, sterk naar voren. Het gaf deze editie van het congres een duidelijk moreel ijkpunt mee en zorgde dat de maatschappelijke betekenis van onderzoek naar meer recente conflicten meer contour kreeg.

In de tweede sessie De Napoleontische tijd werden de eerste resultaten gepresenteerd van het archeologisch onderzoek in Austerlitz. Samen met de presentatie van onderzoeken van de veldslagen in Noord-Holland in 1799 maakte deze sessie duidelijk welke potentie onderzoek naar deze periode heeft.

In de derde sessie Over de grens kwamen inspirerende voorbeelden aan bod van buitenlandse collega’s en/of onderzoek dat in het buitenland is of wordt uitgevoerd. De morele aspecten uit de eerste sessie kwamen hier weer in terug.

Op de hoogte blijven?

Wil je als eerste op de hoogte zijn van Strijdigheden 3 in 2019, om je aan te melden als spreker, auteur van een artikel of als congresbezoeker? Geef je mailadres dan door via strijdigheden@gmail.com.

Hier vind je enkele foto’s van deze dag. Volg ons ook op Facebook en Twitter

***

Strijdigheden…

Congres Strijdigheden stelt zich ten doel het jaarlijks ijkpunt te zijn voor de ontwikkelingen binnen de conflictarcheologie in Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de archeologische praktijk en de vragen waarmee het vakgebied zich geconfronteerd ziet.

Met vriendelijke groet,
Het organiserend comité,

Kasper van den Berghe
Arjen Bosman
Ruurd Kok
Ivar Schute
Jos van der Weerden
Jobbe Wijnen

Panel 1

Programma 2018

9.30 uur  – Ontvangst met koffie en thee

 

10.00 uur – 12.30 uur  – Sessie 1: Van wie is het slagveld?

Welkom en introductie blok  door sessievoorzitter Ivar Schute.

Monique Brinks (Herinneringscentrum Kamp Westerbork), In het centrum van de genocide-driehoek.

Jan van Doesburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Verhalen voor de toekomst; militair erfgoed en archeologische monumentenzorg.

Bart Moonen (onafhankelijk onderzoeker), Een vondst met een naam. Waar hoort deze thuis?

Discussie

 

12.30 uur – 13.30 uur – LUNCHPAUZE IN HET GRAND CAFÉ

 

13.30 uur – 15.00 uur – Sessie 2: De Napoleontische tijd

Introductie door Kasper van den Berghe.

Nico Roymans (Vrije Universiteit Amsterdam), Conflictarcheologie in premoderne perioden; methoden en potenties.

Sjeng Dautzenberg (Hollandia Archeologen bv), De veldslagen in 1799; opgegraven skeletten van Engelse, Russische, Franse en Bataafse soldaten in de duinen van Noord-Holland.

Michel Hendriksen (BAAC), Archeologisch onderzoek in het Napoleontische legerkamp Camp d’ Utrecht.

Discussie

 

15.00 uur – 15.30 uur – THEEPAUZE

 

15.30 uur – 17.00 uur – Sessie 3: Over de grens

Introductie door sessievoorzitter Ruurd Kok.

Bert Heyvaert (Group Monument, België), In de schaduw van de toren; een nieuw zicht op het verhaal van een beladen slagveld bij Diksmuide.

Pim Alders (Saxion), Historisch en archeologisch onderzoek naar de bommenwerper Halifax LV881-ZA-V.

Bas Kreuger (Kreuger in Kultuur), Erfgoed van de luchtoorlog in Nieuw Guinea: vliegvelden en vliegtuigen in de bush.

Discussie en afsluiting van de dag

 

17.00 uur – 18.00 uur – BORREL IN ‘DEVENTER STADSBROUWERIJ & PROEFLOKAAL DAVO BIEREN’ (Sluisstraat 6, Deventer).

 

Keynote-speaker: Monique Brinks

Brinks_
Monique Brinks

Keynote-speaker voor Strijdigheden 2018 is Monique Brinks. Twintig jaar na de val van de enclave Srebrenica neemt Nederland het initiatief om een herdenkingscentrum in te richten in het voormalige Dutchbat-hoofdkwartier. Monique Brinks (historica) heeft vanaf 2014 in opdracht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Bosnië en Herzegovina met vele partijen gewerkt aan de inrichting van het museum. Lees hier meer.

Punten t.b.v. KNA-actorregistratie

Deelname aan congres Strijdigheden levert één punt op in het kader van kennisontwikkeling bij uw KNA-actorregistratie. Het bewijs van deelname, tevens betalingsbewijs, krijgt u bij de ontvangstbalie aan het begin van de dag.

Locatie

Strijdigheden wordt dit jaar gehouden op Hogeschool Saxion,  Handelskade 75, 7417 DH  Deventer. De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, en ligt op slechts 10 minuten lopen van Deventer CS. Lees meer over bereikbaarheid en bekijk de locatie in Google Maps.

Panel 2

Aanmelden

Aanmelden is gesloten – u kon vooraf aanmelden tot 17 mei.

  • Door aan te melden, verplicht u zich tot betaling van de inschrijfkosten à € 30,- per persoon, studenten € 20,- . Tickets aan de deur zijn € 35, -.
  • Betaling dient te geschieden vóór u toegang krijgt tot het congres, waarna u een betalingsbewijs ontvangt. Verzoeken om speciale betalingsbewijzen met inkoopnummers e.d. kunnen we niet honoreren door de administratieve last die dit met zich meebrengt.
  • Annuleren met terugboeking inschrijvingskosten kan tot en met 17 mei 2018 en is daarna niet meer mogelijk.
  • Door aan te melden, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Graag de aanmeldingskosten per ommegaande voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0338 6796 77 van Stichting ACOO  o.v.v. ‘Strijdigheden2018‘ en de namen van alle personen voor wie u betaalt. Dit laatste is belangrijk voor ons om het overgemaakte bedrag aan de juiste persoon te kunnen koppelen.