Congres Strijdigheden 3 – september 2019

Sprekers_

Welkom bij Strijdigheden..

Congres Strijdigheden is een congres dat zich ten doel stelt het jaarlijks ijkpunt te zijn voor de ontwikkelingen binnen de conflictarcheologie in Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de archeologische praktijk en de vragen waarmee het vakgebied zich geconfronteerd ziet.

Dit jaar zal het congres eenmalig plaatsvinden in september. Meer informatie over deelname vind u dit voorjaar op deze website.

Met vriendelijke groet,
Het organiserend comité,

Kasper van den Berghe
Arjen Bosman
Ruurd Kok
Ivar Schute
Jos van der Weerden
Jobbe Wijnen

Panel 1

Programma 2018

9.30 uur  – Ontvangst met koffie en thee

 

10.00 uur – 12.30 uur  – Sessie 1: Van wie is het slagveld?

Welkom en introductie blok  door sessievoorzitter Ivar Schute.

Monique Brinks (Herinneringscentrum Kamp Westerbork), In het centrum van de genocide-driehoek.

Jan van Doesburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Verhalen voor de toekomst; militair erfgoed en archeologische monumentenzorg.

Bart Moonen (onafhankelijk onderzoeker), Een vondst met een naam. Waar hoort deze thuis?

Discussie

 

12.30 uur – 13.30 uur – LUNCHPAUZE IN HET GRAND CAFÉ

 

13.30 uur – 15.00 uur – Sessie 2: De Napoleontische tijd

Introductie door Kasper van den Berghe.

Nico Roymans (Vrije Universiteit Amsterdam), Conflictarcheologie in premoderne perioden; methoden en potenties.

Sjeng Dautzenberg (Hollandia Archeologen bv), De veldslagen in 1799; opgegraven skeletten van Engelse, Russische, Franse en Bataafse soldaten in de duinen van Noord-Holland.

Michel Hendriksen (BAAC), Archeologisch onderzoek in het Napoleontische legerkamp Camp d’ Utrecht.

Discussie

 

15.00 uur – 15.30 uur – THEEPAUZE

 

15.30 uur – 17.00 uur – Sessie 3: Over de grens

Introductie door sessievoorzitter Ruurd Kok.

Bert Heyvaert (Group Monument, België), In de schaduw van de toren; een nieuw zicht op het verhaal van een beladen slagveld bij Diksmuide.

Pim Alders (Saxion), Historisch en archeologisch onderzoek naar de bommenwerper Halifax LV881-ZA-V.

Bas Kreuger (Kreuger in Kultuur), Erfgoed van de luchtoorlog in Nieuw Guinea: vliegvelden en vliegtuigen in de bush.

Discussie en afsluiting van de dag

 

17.00 uur – 18.00 uur – BORREL IN ‘DEVENTER STADSBROUWERIJ & PROEFLOKAAL DAVO BIEREN’ (Sluisstraat 6, Deventer).

 

Keynote-speaker: Monique Brinks

Brinks_
Monique Brinks

Keynote-speaker voor Strijdigheden 2018 is Monique Brinks. Twintig jaar na de val van de enclave Srebrenica neemt Nederland het initiatief om een herdenkingscentrum in te richten in het voormalige Dutchbat-hoofdkwartier. Monique Brinks (historica) heeft vanaf 2014 in opdracht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Bosnië en Herzegovina met vele partijen gewerkt aan de inrichting van het museum. Lees hier meer.

Punten t.b.v. KNA-actorregistratie

Deelname aan congres Strijdigheden levert één punt op in het kader van kennisontwikkeling bij uw KNA-actorregistratie. Het bewijs van deelname, tevens betalingsbewijs, krijgt u bij de ontvangstbalie aan het begin van de dag.

Locatie

Strijdigheden wordt dit jaar gehouden op Hogeschool Saxion,  Handelskade 75, 7417 DH  Deventer. De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, en ligt op slechts 10 minuten lopen van Deventer CS. Lees meer over bereikbaarheid en bekijk de locatie in Google Maps.

Panel 2

Aanmelden

Aanmelden is gesloten – u kon vooraf aanmelden tot 17 mei.

  • Door aan te melden, verplicht u zich tot betaling van de inschrijfkosten à € 30,- per persoon, studenten € 20,- . Tickets aan de deur zijn € 35, -.
  • Betaling dient te geschieden vóór u toegang krijgt tot het congres, waarna u een betalingsbewijs ontvangt. Verzoeken om speciale betalingsbewijzen met inkoopnummers e.d. kunnen we niet honoreren door de administratieve last die dit met zich meebrengt.
  • Annuleren met terugboeking inschrijvingskosten kan tot en met 17 mei 2018 en is daarna niet meer mogelijk.
  • Door aan te melden, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Graag de aanmeldingskosten per ommegaande voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0338 6796 77 van Stichting ACOO  o.v.v. ‘Strijdigheden2018‘ en de namen van alle personen voor wie u betaalt. Dit laatste is belangrijk voor ons om het overgemaakte bedrag aan de juiste persoon te kunnen koppelen.