Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Aanmelden kon formeel tot en met 16 april, 20.00 uur, maar is door een late archeweb melding iets uit verlengd tot dinsdag 18 april 18.00 uur. Heeft u voor die tijd aangemeld dan is uw aanmelding ontvangen. Voor vragen over verlate aanmelding kunt u mailen naar Arjen Bosman: military.legacy@gmail.com.

 

Door aan te melden gaat u akkoord en verplicht u zich tot betaling van de inschrijfkosten à 30,- euro per persoon. Graag deze kosten per ommegaande voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL22 ABNA0572 8062 13 van Stichting RAAP* o.v.v. ‘Strijdigheden2017

Betaling

Graag per ommegaande de inschrijfkosten van  30,- euro voldoen door dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL22 ABNA0572 8062 13 van Stichting RAAP* o.v.v. ‘Strijdigheden2017. Uw betaling wordt op het congres gecontroleerd op aanwezigheid.

Hartelijk dank voor uw inschrijving!

*De Stichting Congres Strijdigheden is nog in oprichting. Het lukte helaas niet dit vóór de eerste editie rond te krijgen,  vandaar dat de Stichting RAAP (niet te verwarren met de B.V. RAAP) eenmalig borg staat voor de financiële afwikkeling van de inschrijvingen.