Aanmelden

De inschrijving is gesloten.

 

Uit praktische en veiligheidsoverwegingen staat het aanmeldingsformulier dit op een externe webpagina. Daar kunt u uw aanmelding registreren en daarna terug naar strijdigheden.com.

Graag de aanmeldingskosten per ommegaande voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0338 6796 77 van Stichting ACOO  o.v.v. ‘Strijdigheden2019‘ en de namen van alle personen voor wie u betaalt. Dit laatste is belangrijk voor ons om het overgemaakte bedrag aan de juiste persoon te kunnen koppelen.