Aanmelden

Aanmelden is gesloten – u kon vooraf aanmelden tot 17 mei.

  • Door aan te melden, verplicht u zich tot betaling van de inschrijfkosten à € 30,- per persoon, studenten € 20,- . Tickets aan de deur zijn € 35, -.
  • Betaling dient te geschieden vóór u toegang krijgt tot het congres, waarna u een betalingsbewijs ontvangt. Verzoeken om speciale betalingsbewijzen met inkoopnummers e.d. kunnen we niet honoreren door de administratieve last die dit met zich meebrengt.
  • Annuleren met terugboeking inschrijvingskosten kan tot en met 17 mei 2018 en is daarna niet meer mogelijk.
  • Door aan te melden, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Graag de aanmeldingskosten per ommegaande voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0338 6796 77 van Stichting ACOO  o.v.v. ‘Strijdigheden2018‘ en de namen van alle personen voor wie u betaalt. Dit laatste is belangrijk voor ons om het overgemaakte bedrag aan de juiste persoon te kunnen koppelen.