Nieuws

Congres Strijdigheden 3 focust op 75 jaar Market Garden

 

De bijna 100 deelnemers en de organisatie van Strijdigheden 3 kijken terug op een geslaagde en bijzondere versie van het jaarlijkse congres, dat vanwege de viering van 75 jaar Operatie Market Garden,  plaatsvond in de gemeente Arnhem op 12 september. De opzet van de dag bestond wederom uitsluitend uit plenaire sessies, wat de kans om van gedachten te wisselen met de deelnemers maximaal maakte.Het congres werd georganisseerd met in samenwerking met de gemeente Arnhem en met steun van de Provincie Gelderland.

Foto: Alle sprekers en organisatoren van Stijdigheden III  (door Jan van Dalen)

Dagprogramma

Na de officiële opening door bestuurslid Warmerdam en welkom door dhr. Paping (wijkwethouder Schuytgraaf) nam keynote-speaker Ruurd Kok het publiek mee op zijn zoektocht naar de betekenis van monumenten, naar de mens achter de dingen. Doorgaan met het lezen van “Congres Strijdigheden 3 focust op 75 jaar Market Garden”

Keynote dagprogramma: Ruurd Kok

Keynote speaker voor het dagprogramma is Ruurd Kok, archeoloog van de Tweede Wereldoorlog van het eerste uur wat betreft Nederland en voormalig bestuurslid van Stichting ACOO.

Er is geen regio waar het herdenken zo sterk leeft als de omgeving van Arnhem. Terwijl de herdenkingen uitgroeien tot massale publieksevenementen met militair vertoon, keren nabestaanden jaarlijks terug op bedevaart naar de plekken waar hun dierbaren hebben gevochten of zijn gesneuveld. Bij oorlogsmonumenten laten zij vaak persoonlijke boodschappen achter die een geheel eigen verhaal toevoegen aan dat van het gedenkteken en de plek soms zelfs een nieuwe betekenis geven.

Archeoloog Ruurd Kok raakte in de loop der jaren steeds meer gefascineerd door de vele oorlogsmonumenten in de regio en vooral door de persoonlijke boodschappen en foto’s die er worden achtergelaten.

Ruurd_Kok_klein
Ruurd Kok

Ruurd Kok (Amsterdam, 1969) heeft een bijzondere band met Arnhem, de stad waar zijn moeder als 12-jarig meisje de Slag om Arnhem meemaakte. Hij studeerde prehistorie en archeologie in Leiden en werkte achtereenvolgens als gemeentelijk archeoloog in Gouda, als provinciaal archeoloog in Utrecht en als senior-beleidsadviseur bij RAAP Archeologisch Adviesbureau in Leiden. Hij heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2019 is hij werkzaam als archeologiedocent bij Saxion Hogeschool in Deventer. Daarnaast schrijft hij als freelance-journalist en werkt hij aan een boek over oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur in Nederland.

Strijdigheden III in Arnhem op 12 september

De eerstvolgende editie van Strijdigheden wordt gehouden op donderdag 12 september 2019 in Arnhem.

In het kader van de herdenkingsweek van het 75 jarige jubileum van de Slag om Arnhem, bood de gemeente Arnhem aan voor deze derde editie gastheer te zijn. We zetten een bijzonder dag- en avondprogramma op poten, speciaal voor iedereen geïnteresseerd in archeologie van conflict en de geschiedenis van de oorlog in de regio.

Meer informatie volgt spoedig. We verwachten de inschrijven komende week te openen.

 

Geslaagde tweede editie

Sprekers_

We kijken tevreden terug op een geslaagde tweede editie van Strijdigheden, dankzij de keynote van Monique Brinks en alle sprekers (zie foto), en natuurlijk de deelnemers, catering, de gastvrijheid van Saxion en onze vrijwilligers die de meeste foto’s maakten! (foto’s  Danae Evers, Rieke Menting en Sifra Verheijden)

Waardevolle tweede editie congres Strijdigheden

Op vrijdag 25 mei vond op hogeschool Saxion de tweede editie plaats van congres Strijdigheden, het jaarlijkse Nederlandse congres over conflictarcheologie. De belangstelling voor het onderwerp neemt, gezien het stijgende aantal congresbezoekers, toe. Het congres groeit uit tot een contactdag voor alle betrokken partijen. Het bestuur kijkt terug op een waardevolle en geslaagde dag.

Eerste uitkomsten

De Stichting ACOO hecht veel waarde aan het oppakken en delen van signalen uit de praktijk. Succesvolle elementen van vorig jaar, zoals ruime tijdsblokken voor plenaire discussie, zijn daarom gebleven. Zo werd duidelijk waarover in het hele werkveld consensus bestaat, maar ook waarover nog onduidelijkheden zijn, zoals: wat is de rol van de RCE, of: hoe steekt de regelgeving rond berging van vliegtuigwrakken in elkaar en welke dilemma’s kom je tegen in de archeologie van een recent en nog zeer traumatisch conflict en wat is de implicatie daarvan voor oudere conflicten?

Dit jaar was een aantal zaken anders dan bij de vorige editie. Zo lag de focus niet meer uitsluitend op WOII. En het programma werd nog maar voor een derde door het bestuur ingevuld. Twee derde werd via een call for papers in twee andere thema’s ondergebracht. De congresbundel werd uitgebreid met artikelen van niet-sprekers en tenslotte werd bijdrage voor de sprekers dit jaar omgezet een symbolisch bedankje en een substantiële donatie aan War Child.

Uit de eerste sessie Van wie is het slagveld? kwam bij de presentatie van keynote-speaker Monique Brinks de bewustwording van het leed, dat oorlog en conflict nu eenmaal in zich dragen, sterk naar voren. Het gaf deze editie van het congres een duidelijk moreel ijkpunt mee en zorgde dat de maatschappelijke betekenis van onderzoek naar meer recente conflicten meer contour kreeg.

In de tweede sessie De Napoleontische tijd werden de eerste resultaten gepresenteerd van het archeologisch onderzoek in Austerlitz. Samen met de presentatie van onderzoeken van de veldslagen in Noord-Holland in 1799 maakte deze sessie duidelijk welke potentie onderzoek naar deze periode heeft.

In de derde sessie Over de grens kwamen inspirerende voorbeelden aan bod van buitenlandse collega’s en/of onderzoek dat in het buitenland is of wordt uitgevoerd. De morele aspecten uit de eerste sessie kwamen hier weer in terug.

Op de hoogte blijven?

Wil je als eerste op de hoogte zijn van Strijdigheden 3 in 2019, om je aan te melden als spreker, auteur van een artikel of als congresbezoeker? Geef je mailadres dan door via strijdigheden@gmail.com.

Hier vind je enkele foto’s van deze dag. Volg ons ook op Facebook en Twitter

***

Bart Moonen over ‘Een vondst met een naam. Waar hoort deze thuis?’

Mess kit met s.gobbio erin gekrast (foto: Bart Moonen).

Bart Moonen is één van de jongere onderzoekers die op de tweede editie van congres Strijdigheden (25 mei op Hogeschool Saxion) spreekt. Zijn presentatie heet ‘Een vondst met een naam. Waar hoort deze thuis?’ Hij buigt zich over de vraag wat de opties zijn als de originele eigenaar van een vondst nog in leven is én achterhaald kan worden. Hij doet zijn verhaal aan de hand van een praktijkvoorbeeld: het deksel van een ‘mess kit’ met de naam ‘D. Sgobbo’ erin gekrast.

Wat is het meest verantwoord in zo’n geval? Herenigen met de eigenaar? Of geven aan de nabestaanden? Of komt zo’n vondst het meest tot zijn recht in een museum? Wie kan er aanspraak maken op zo’n voorwerp en bij wie ligt de uiteindelijke beslissing? Wat zou je zelf doen?

Je kunt je nog steeds opgeven voor het congres! Ga naar de inschrijfpagina op de website: https://strijdigheden.com/home/aanmelden/

Naast een boeiend programma met interessante discussies, krijg je voor het inschrijfgeld ook nog koffie/thee, een lekkere lunch, een borrel na afloop én een congresbundel van 100 pagina’s boordevol artikelen!

Michel Hendriksen over het Napoleontische Camp d’Utrecht (1804-1808)

In deze berichten stellen we telkens een andere spreker van het congres voor. Michel Hendriksen geeft op 25 mei een presentatie over het archeologisch onderzoek in het Napoleontische legerkamp Camp d’Utrecht (1804-1808).
In 2017 en 2018 voerden BAAC en Vestigia, Archeologie & Cultuurhistorie archeologisch onderzoek uit in het noordoostelijk deel van dit legerkamp, voorafgaand aan de bouw van woningen. De opgravingen vonden plaats op de locatie waar in 1804 een tentenkamp stond.
(foto: Baac)

Een belangrijk deel van het onderzoek was gericht op het traceren van metaalvondsten. Daarvoor is de gehele bovenlaag, inclusief alle grondsporen, afgezocht en zijn de vondsten ingemeten. Het leverden ruim 4700 metaalvondsten op, waaronder honderden uniformknopen en munten. Wie waren de manschappen daar, en welk verhaal vertellen de munten? De onderzoeken zijn nog in volle gang, maar de uitkomsten zijn nu al verrassend te noemen (foto’s: Baac).

Aanmelden voor congres Strijdigheden kan via de website https://strijdigheden.com/home/aanmelden/

 

Bas Kreuger over de New Guinea Air War Expedition 2018

In deze berichten stellen wij telkens een andere spreker van het congres voor. Bas Kreuger, luchtvaarthistoricus, zal op 25 mei de achtergronden belichten van de komende expeditie op Nieuw Guinea.

Tussen de eerste Japanse aanvallen in het voorjaar van 1942 en het einde van de oorlog in augustus 1945 zijn boven Nieuw Guinea duizenden vliegtuigen neergestort, neergeschoten, verdwenen, gedumpt of achtergelaten bij gebrek aan reserveonderdelen. Honderden daarvan zijn Geallieerde vliegtuigen waarvan het verlies redelijk goed gedocumenteerd is. Vele, vele honderden zijn Japanse toestellen waarvan nauwelijks of geen documenten zijn.

In de onherbergzame gebieden op het ontoegankelijke eiland liggen zij te wachten op ontdekking, soms nog met de bemanning in of naast het toestel. Bemanningen die een oorlogsgraf verdienen, van welke partij zij ook deel uitmaakten. De zoektocht naar deze toestellen, de bemanningen en de vliegvelden waarvan zij opereerden, is het doel van de New Guinea Air War Expedition 2018.

https://www.airwarnewguinea.com/

P-38 in moeras Nieuw Guinea (foto: Max Ammers).

Keynote-speaker 2018 is Monique Brinks

Brinks_
Monique Brinks

Twintig jaar na de val van de enclave Srebrenica neemt Nederland het initiatief om een herdenkingscentrum in te richten in het voormalige Dutchbat-hoofdkwartier. Monique Brinks (historica) heeft vanaf 2014 in opdracht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Bosnië en Herzegovina met vele partijen gewerkt aan de inrichting van het museum.

In februari 2017 opende de vaste opstelling, getiteld ‘Srebrenica Genocide. The failure of the international community’. De realisatie hiervan was bepaald geen sinecure. Van wie is dit erfgoed? Wat kun je laten zien en bespreken en wat (nog) niet? Monique kan als geen ander uitleggen hoe hoog de emoties kunnen oplopen bij betrokken partijen. En ze vertelt hoe het museum er tóch is gekomen. Waar zijn concessies gedaan aan de uitgangspunten en wat waren de overwegingen daarvoor? Hoe zijn de reacties van bezoekers een jaar na de opening? Kijk vooraf hier de documentaire die de NPO hierover heeft gemaakt.

Call for papers

Congres Strijdigheden biedt mogelijkheden tot deelname als spreker of auteur. Als je een presentatie wilt houden, kun je een samenvatting indienen. Wij waarderen het zeer als je na bevestiging een kort artikel aanlevert voor onze congresbundel.

Het eerste blok lezingen -inclusief de keynote-lezing- past in het thema ‘Van wie is het slagveld?’. Voor de andere sessies zijn wij eveneens op zoek naar verhalen over dilemma’s, gevoelige onderwerpen en thema‘s waarover discussie bestaat.

Wil je geen presentatie houden, maar wel een artikel aanleveren voor de congresbundel, dan is dit ook mogelijk (zie onder bij 2).

Deadline voor aanmelding als spreker: is inmiddels verstreken.

Deadline voor aanleveren artikel voor de congresbundel is 9 april 2018.

Klik hier voor de hele tekst van de call for papers.

 De inschrijving voor deze tweede editie is geopend. Ga naar de aanmeldpagina.