Over ons

Missie

De stichting ACOO werd in 2017 opgericht met als doelstelling bij te dragen aan het verzamelen en verspreiden van inzichten uit archeologisch onderzoek naar conflict, onderdrukking en oorlog. Ons doel is de (conflict)archeologie verder te ontwikkelen en te bouwen aan de maatschappij van de toekomst. Ons streven is daarbij de verschillende uitgangspunten, disciplines, professionals en particulieren in de archeologie en daarbuiten te verbinden en inzichten te delen. Dit doen we onder andere door het organiseren van het jaarlijkse congres Strijdigheden. 

Achtergrond

Vanaf 2008 zijn steeds meer archeologen in Nederland zich vanuit hun professie of als amateur bezig gaan houden met de archeologie van moderne conflicten, verdedigingslinies, onderdrukking, de Holocaust en oorlog. Na enige jaren met een flink aantal eenmalige symposia over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog, leek er steeds meer behoefte te zijn aan een onafhankelijk, overkoepelend Nederlands congres dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze (sub)discipline. In het buitenland bestonden deze congressen al wel. Zo zagen de huidige bestuursleden en andere vakgenoten elkaar bijna jaarlijks bij het zustercongres Conflict in Contact in Vlaanderen. In 2017 sloegen zes archeologen de handen ineen en kwamen tot de oprichting van de Stichting ACOO.

Voorgaande edities congres Strijdigheden

2017 – Noordbrabants Museum (’s Hertogenbosch)

2018 – Saxion Hogeschool (Deventer)

2019 – Rozet (Arnhem)

2020 – Huis van Hilde (Castricum)

Bestuur

Het huidige bestuur (2020) bestaat uit: