Call for Papers

Strijdigheden publiceert elk jaar een bundel met artikelen over de archeologie van conflict, onderdrukking en oorlog. Het congres wil hiermee een jaarlijks terugkerende toonbeeld zijn van de voortgang van het vakgebied in Nederland.

Van sprekers vragen we sowieso als onderdeel van hun presentatie een kort artikel aan te leveren, maar ook niet-sprekers kunnen publiceren.  Zo geeft de bundel Strijdigheden een goed overzicht van wat er speelt in het vakgebied.

De deadline voor het aanleveren van artikelen voor de congresbundel is 1 augustus 2019.

Auteursrichtlijnen

  • De bundel biedt ruimte aan korte artikelen van maximaal 3000 woorden, inclusief referenties en voetnoten.
  • Bij dit artikel vragen we minstens 1 tot maximaal 2 afbeeldingen aan te leveren.
  • Het is van belang dat u zelf de rechten heeft voor deze foto, zodat er geen copyrightclaims achteraf kunnen komen. U blijft verantwoordelijk voor uw artikel en dat de foto’s rechtenvrij zijn.
  • De foto’s graag aanleveren als JPG of TIFF, met een resolutie van minimaal 300 dpi
  • Vermeld in de tekst duidelijk op welke plaats de foto of illustratie thuishoort en plaats de gewenste bijschriften onder de tekst van het artikel.
  • Vergeet niet de naam van de fotograaf/rechthebbende per foto te vermelden. Bij voorkeur zijn de foto’s rechtenvrij. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de rechten voor het gebruik van de afbeeldingen in onze congresbundel en aansprakelijk voor eventuele copyrightclaims achteraf.

Mail uw artikel met daarbij maximaal drie afbeeldingen als attachment naar strijdigheden (apenstaartje) xs4all.nl. De platte tekst graag aanleveren in Word.

Voorwaarden voor publicatie van een artikel

  • Als spreker of auteur van een aangeleverde tekst gaat u (uiteraard) akkoord met publicatie van uw tekst in onze congresbundel en op online media zoals de website, social media etc.
  • De aangeleverde teksten worden opgemaakt door de redactie van de congresbundel. Deze redactie wordt door het bestuur van de Stichting ACOO samengesteld. De inhoud van de tekst is de verantwoording van de auteur zelf.
  • Aan opname in de congresbundel of publicatie op de website / social media kunnen geen rechten worden ontleend.

We zien uw samenvatting en/of artikel graag tegemoet!