Call for Papers

Congres Strijdigheden biedt mogelijkheden tot deelname als spreker of auteur. Als u een presentatie wilt houden, kunt u een samenvatting indienen (zie bij 1). Wij waarderen het zeer als u na bevestiging een kort artikel aanlevert voor onze congresbundel (zie bij 2).

Het eerste blok lezingen -inclusief de keynote-lezing past in het thema ‘Van wie is het slagveld?’. Voor de andere sessies zijn wij eveneens op zoek naar verhalen over dilemma’s, gevoelige onderwerpen en thema‘s waarover discussie bestaat.

Wilt u niet spreken, maar wel een artikel aanleveren voor de congresbundel, dan is dit ook mogelijk (zie onder bij 2).

Deadline voor aanmelding als spreker is verstreken (was 28 februari 2018).

U kunt nog wel aanleveren voor een artikel voor de congresbundel, vóór 9 april 2018.

Vanaf nu is tevens de inschrijving geopend voor congresbezoekers. Aanmelden kan via https://strijdigheden.com/aanmelden

 

Richtlijnen voor sprekers en auteurs van korte artikelen.

1 Presentaties

Ten behoeve van het Congres Strijdigheden vragen we sprekers een samenvatting aan te leveren van hun presentatie. Voor de samenvatting gelden de volgende auteursaanwijzingen.

 • Volledige naam van de auteur(s) van het onderzoek
 • Een korte biografie / CV, ± 80 tot max. 100 woorden
 • Eén afbeelding betreffende het onderwerp / onderzoek van de presentatie
 • Titel (eventuele ondertitel wordt direct na de titel geplaatst)
 • Samenvatting, lengte maximaal 400 woorden.
 • Trefwoorden: 3 tot en met 5 stuks
 • Eén referentie – artikel of hyperlink – waar meer over dit onderzoek te lezen is (indien van toepassing)
 • De samenvatting wordt in de congresbundel gepubliceerd, tenzij de spreker een langere versie als artikel van zijn/haar presentatie aanlevert.

Mail uw samenvatting als Wordbestand of als PDF met de afbeelding (JPG of TIFF) als attachment toegevoegd naar strijdigheden@xs4all.nl. De resolutie van de foto dient minimaal 300 dpi te zijn.

2 Korte artikelen

Sprekers en niet-sprekers kunnen korte artikelen van minimaal 1500 en maximaal 3000 woorden, inclusief referenties en voetnoten, aanleveren voor de congresbundel. De bundel beoogt daarmee een voortgangsdocument te worden van de ontwikkelingen binnen de conflictarcheologie in Nederland.

 • Mail uw artikel met daarbij maximaal drie afbeeldingen als attachment naar strijdigheden@xs4all.nl. De platte tekst graag aanleveren in Word.
 • De foto’s graag aanleveren als JPG of TIFF, met een resolutie van minimaal 300 dpi.
 • Vermeld in de tekst duidelijk op welke plaats de foto of illustratie thuishoort.
 • Plaats de gewenste bijschriften onder de tekst van het artikel. Vergeet niet de naam van de fotograaf/rechthebbende te vermelden. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de rechten voor het gebruik van de afbeeldingen.

Voorwaarden voor presentaties en aangeleverde artikelen

 • Als spreker of auteur van een aangeleverde tekst gaat u akkoord met publicatie van uw tekst in onze congresbundel en op online media zoals de website, social media etc.
 • De aangeleverde teksten worden opgemaakt door de redactie van de congresbundel. Deze redactie wordt door het bestuur van de Stichting ACOO samengesteld. De inhoud van de tekst is de verantwoording van de auteur zelf.
 • Aan opname in de congresbundel of publicatie op de website / social media kunnen geen rechten worden ontleend.

We zien uw samenvatting en/of artikel graag tegemoet!