Voorwaarden en privacy

Algemene aanmeldingsvoorwaarden

  • Door aan te melden, verplicht u zich tot betaling van de inschrijfkosten die horen bij uw keuze.
  • Na aanmelding voldoet u de aanmeldingskosten per ommegaande door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0338 6796 77 van Stichting ACOO  o.v.v. ‘Strijdigheden2020‘ en de namen van alle personen voor wie u betaalt. Dit laatste is belangrijk voor ons om het overgemaakte bedrag aan de juiste persoon te kunnen koppelen.
  • Betaling dient te geschieden vóór u toegang krijgt tot het congres (en/of avondprogramma), waarna u indien gewenst een betalingsbewijs ontvangt. Verzoeken om speciale betalingsbewijzen met inkoopnummers e.d. kunnen we niet honoreren door de administratieve last die dit met zich meebrengt.
  • Annuleren met terugboeking inschrijvingskosten kan tot en met 26 april 2020 en is daarna niet meer mogelijk.
  • Ondanks dat Stichting ACOO haar best doet het symposium door te laten gaan zoals gepland, kan het -door overmacht- voorkomen dat zich wijzigingen voordoen in het programma of dat sprekers uitvallen. Hiervoor kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
  • Door aan te melden, gaat u akkoord met alle bovengenoemde voorwaarden en het privacyreglement (zie onder).

Privacyreglement

  • Gegevens die u ons aanlevert ten behoeve van aanmelding voor het congres worden alleen gebruikt om uw registratie te bevestigen, eventueel uw betalingsbewijs mee te adresseren en om contact met u op te nemen in het geval van problemen met uw registratie.
  • Na het congres worden uw contactgegevens nog ten hoogste 2 jaar bewaard en mogelijk gebruikt om u per e-mail op de volgende editie van het congres attent te maken.
  • Tijdens het congres kunnen foto’s worden gemaakt voor publiciteitsdoeleinden. Als u niet op de foto wilt, kunt u dit bij het bestuur van de stichting aangeven. Wij kunnen niet voorkomen dat deelnemers mogelijk zelf foto’s maken en publiceren.